تنهایـی

قشنگترین حســ دنیاست

چون برای داشتــنش

نیاز به “هیـــــچکـــس” نداری !5523fdcf640fc1ee0debc28de49b45b4-300