تنهایــم

 اما دلتنگ آغوشـی نیستم …

خستــه ام

 ولی به تـکیه گاه نمی اندیشم 

چشـم هایم تـر هستند و قرمز

 ولی رازی نــدارم 

چون مدتــهاست

 دیگر کسی را “خــیـــلی” دوسـت ندارم 
23a82199923dec2567a0734a373ec84c-300