تلــختر از خود جدایی هـا
آنجایی است كه بعدها اون دو نفر
هی باید وانمـود كنند كه چیزی بین شان نبــوده
كه هیچ اتفاقی نیفتاده
كه از هم دیگر هیچ خاطره ای ندارند...


250266_173572062714095_167169613354340_377311_8061739_n.jpg