یک نفر تنهاست 
یک نفر با آفتاب و آسمان تنهاست 
در زمین زندگانی 
آسمان را می‌شود پاشید 
می‌شود از چشم‌هایش ... 

چشم‌ها را می‌شود آموخت 
می‌شود برخاست 
می‌شود از چارچوب کوچک یک میز بیرون رفت 
می‌شود دل را فراهم کرد 
می‌شود روشن‌تر از اینجا و اکنون شد
12e58f2c18630c6365888643c3217dcf-300