جدا موندن از کسی که دوستش داری فرقی با مردن نداره

پس عمری که بی تو میگذره مرگیست به نام " زنــدگــی" 


256e43b08eb16e94848d6b553f9096c7-300