من فقط یه آرزو دارم
اینه که با تو باشم 

 اینکه یه روز بارونی 
زیر چتر تو جا شم
هرچقدر دور باشی ...بازم به من نزدیکی
دلمو روشن کن تو اوج تاریکی
فقط خود تو..آخه جز تو کی؟
بارون
آروم ،آروم میباره..منو یاد لحظه های با تو بودن میاره
بــــــــــارون
آروم میباره..منو یاد لحظه های با تو بودن میاره
....
دلم تنگ برای دستات، دستایی که آرامش میداد
بارون میاد و دلم بازم..تــورو میخواد
هرچقدر دور باشی ...بازم به من نزدیکی
دلمو روشن کن تو اوج تاریکی
فقط خود تو..آخه جز تو کی؟
بـــــــــارون
آروم ،آروم میباره..منو یاد لحظه های با تو بودن میاره
بــــــــــارون
آروم میباره..منو یاد لحظه های با تو بودن میاره