تولدت مبارک ، چه حرف خنده داری

چه فایده داره وقتی ، تو گل برام نیاری

عجب شبیه امشب ، داره میسوزه چشمام

دورم شلوغه اما ،انگاری خیلی تنهام

واسه چی زنده باشم ،جشن چیو بگیرم

من امشبو نمیخوام ،دلم میخواد بمیرم

تولدم مبارک نیست ، دلم گرفته غمگینم

هوای خونه دلگیره ،تو رو اینجا نمیبینم

تولدم مبارک نیست،شکسته قلب داغونم

تو نیستیو من از دوریت ،خودم رو مرده میدونم

هیشکی خبر نداره ،چقدر هواتو کردم

چقدر دلم میخواد تو باشی ،دورت بگردم

هیشکی خبر نداره ،دارم به زور میخندم

نمیدونم چرا من چشمامو هی میبندم

چشمامو من میبندم ،تا منتظر بشینم

شاید تو این سیاهی بازم تو رو ببینم

تولدم مبارک نیست دلم گرفته غمگینم

هوای خونه دلگیره ،تورو اینجا نمیبینم

تولدم مبارک نیست شکسته قلب داغونم

تو نیستیو من از دوریت خودم رو مرده میدونم...