.پازل دل یکی رو بهم ریختن هنر نیست ..... هر وقت با تیکه های شکسته ی دل یک نفر

 

یک پازل دل جدید براش ساختی هنر کردی

 


bahar-20_com_299.jpg