بــــیـــــا بـــَرایِ یــکــبـــار هــَم کـــِ شــُده ِ


دَســتــــ بـــِ خــَلافــــ بــِزنــیـــم . . . !


" مــــــــــــَن " اَنـــــدُوهِ " تــــــــــو " رو مـــیـــدُزدَم . . . !


" تـــــــــــــو " تــَنــهـــایـــــی " مــــــــــَن" رو . . . !


93546372c9bda1bfb5ab50a4e0cf9009-300